Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt „Podpora a rozvoj podnikateľskej činnosti spoločnosti ALPHA chocolate DP, s.r.o.“
je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:
DP chocolate, s.r.o.
Miesto realizácie:
Rosinska cesta 8, 010 08 Žilina

Opis projektu:
Predmet projektu spočíva v obstaraní modernej inovatívnej technológie na podporu inovácií v oblasti produktových radov a v oblasti výrobného procesu. Cieľom projektu bolo zvýšenie technologickej úrovne a zabezpečenie rozvoja a rastu spoločnosti.

Výsledkom realizácie projektu sú dva inovované výrobné procesy, jeden nový produktový rad a vytvorené dve nové pracovné miesta.

Nenávratný finančný príspevok: 143 027,50 €

Operačný program: Výskum a inovácie – www.opvai.sk

Sprostredkovateľský orgán:

EU